Popis přestavby na LPG a CNG

   Přestavba vozu na LPG

Zchlazené uhlovodíkové páry, které vznikají při výrobě benzinu LPG značí levný a přitom spolehlivý způsob pohonu automobilů. V naší republice se využívá k provozu vozidel od roku 1992 a v současné době nejrozšířenějším alternativním palivem s velmi rozšířenou sítí čerpacích stanic (cca 500). Provoz na LPG je už pár let předmětem zájmu i některých výrobců automobilů. Vycházejí tak vstříc zvýšenému zájmu o přestavbu na plynový pohon.

Výhody
Je zhruba poloviční úspora nákladů oproti provozu na benzin. Motor má klidnější a tišší chod, méně se opotřebovává, protože nevznikají karbonové usazeniny, přičemž hodnoty zplodin jsou nižší, a proto je i ekologičtější. Při dvoupalivovém systému je i výhodou dvojnásobný dojezd vozidla, který se ocení hlavně při dlouhých zahraničních cestách.

Nevýhody
Vstupní investice, která se dá vyřešit splátkovým prodejem. Přestavba je zásahem do vozidla a nemusí se líbit výrobci - ztráta záruky. Zmenšení zavazadlového prostoru o nádrž obr. 8. Zákaz vjezdu vozidel LPG do podzemních garáží.


Bezpečnost
Vznikají určité obavy, zejména mezi ženami inspirované z televize a tisku, co dokáže výbuch propan-butanové láhve. Výbuch je vždy způsoben porušením bezpečnostních předpisů. Tyto obavy jsou zbytečné, je-li přestavba vozidla svěřena odborné firmě, která do auta namontuje originální a schválené zařízení, a provede i následné proškolení uživatele vozidla. Plynová nádrž je při výrobě kontrolovaná tlakovou zkouškou, vybavená ventilem s tepelnou a tlakovou pojistkou. V případě nárazu při nehodě dojde k úplnému uzavření plynu multiventilem.


Ekonomika
Vozidla vybavená karburátorem vystačí s jednoduchým systémem, centrálním směšovačem, jehož hlavní výhodou je nízká cena cca 9.990,- Kč.

Vozidla se vstřikováním a řízeným katalyzátorem je třeba doplnit řídící jednotkou, cena přestavby od 15.000,-Kč.
Systém sekvenčního vstřikování je určen pro modernější automobily, tento systém zaručuje přesné dávkování směsi při všech režimech motoru. Při použití tohoto systému se spotřeba i výkon motoru při provozu na plyn blíží pohonu na benzin. Cena za montáž tohoto systému se pohybuje od 22000,-Kč.
Cena přestavby se odvíjí od toho, jaký systém bude použit, od jakého výrobce zařízení, záleží na typu a velikosti nádrže LPG a jaká firma přestavbu provede.

Již 10 let se drží cena LPG na polovině ceny benzinu. Proto se tato přestavba vyplatí každému, kdo najede ročně nad 10 000 km a má vozidlo v řádném technickém stavu.   Přestavba vozu na CNG

CNG je užíván jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, benzinových nebo přímo plynových. U nás se zemní plyn v současné době využívá zejména v autobusech, ale už i ve stovkách osobních aut. Počet plnících stanic stlačeného zemního plynu postupně narůstá.
Světové zásoby ropy budou za několik let vyčerpány, kdežto zemní plyn i při současné spotřebě je zásoba na 200 let. Do roku 2020 musí být ve všech zemích EU nahrazena minimálně desetina ropných paliv zemním plynem, jenž by tak měl pohánět přibližně dvacet miliónů vozidel s pohonem na zemní plyn.

Výhody
Jízda autem na zemní plyn je výrazně levnější než autem na benzin. Zemní plyn patří mezi nejčistší paliva současnosti. Při jeho spalování se uvolňuje nejméně skleníkového plynu oxidu uhličitého a oxidu dusíku. Takřka vůbec nevzniká jedovatý oxid uhelnatý, saze ani rakovinotvorné zplodiny.

Nevýhody
Zmenšení zavazadlového prostoru , zvětšení provozní hmotnosti vozidla, snížení výkonu o 10 až 15 % při plném zatížení. V současnosti je i menší síť čerpacích stanic.
Bezpečnost
Technologie pohonu na zemní plyn je vyvinuta a vyzkoušena. Úprava paliva a jeho natankování umožňuje veřejná plnicí stanice, která jej suší, čistí a stlačuje. Doba plnění je obvykle srovnatelná s tankováním kapalných pohonných hmot.Comments